Meester Dagmar's extra´s
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
 • Gouden Eeuw
 • gewest
 • regenten
 • Hugo de groot
 • Christiaan Huygens
 • Spinoza
 • Rembrandt van Rijn
 • Michiel de Ruyter
 • Johan de Witt
 • Hollandse waterlinie
 • rampjaar 1672

 

  • corrupt

 

  • etiquette

 

  • buitenhuis

 

  • Willem V

 

  • patriotten (Bataven)

 

  • Oranjegezinden

 

  • volksvertegenwoordiging

 

  • Franse Revolutie

 

  • Bataafse republiek

 

  • Napoleon

 

(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

Na de Tweede wereldoorlog wilde niemand meer oorlog. Verschillende landen richtten daarom samen de verenigde naties op, om nieuwe oorlogen te voorkomen. Maar die kwamen er toch. Nederland vocht om de kolonie Nederlands-Indië terug te krijgen. Amerika en de Sovjetunie voerden strijd zonder een echte oorlog te beginnen. En nog niet zo lang geleden was er oorlog in Europa, in de landen die vroeger Joegoslavië waren.

 

Begrippen

 • Nederlands-Indë
 • Soekarno
 • Republiek Indonesië
 • Verenigde Naties
 • wapenwedloop
 • Koude Oorlog
 • IJzeren Gordijn
 • Berlijnse Muur
 • Joegoslavië
 • burgeroorlog
 • Srebrenica